Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Kalendarium 2016

Datum

Händelse

Plats

Februari 12-13

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

Mars 12-13

Filmhelg med Mårten Blomkvist:PDF

FILMDOKTORN ORDINERAR...PDF

Filmhuset, Stockholm

April 23

Årsmöte

Filmhuset, Stockholm

April 24

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

Maj 14-15

Regional träff i Nyköping

Södermanland/

Östergötland

Juni 8-12

SFF:s Informationsvisningar

Filmhuset, Stockholm

September 10-11

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

November 19 - 20

Filmhelglänk till annan webbplats

Filmhuset, Stockholm

November 26 - 27

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

 

Kalendarium 2015

Datum

Händelse

Plats

Februari 14-15

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

Mars 21-22

Filmhelg: GULDKORN UR DEN SVENSKA FILMHISTORIEN

Filmhuset, Stockholm

April 18-19

Regional träff Visby

Östra Götaland

April 25

Årsmöte

Filmhuset, Stockholm

April 24 + 26

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

Maj 23-24

Filmhelg: FILM UNDER ÄPPELTRÄDEN

Kivik

Juni 10-14

SFF:s Informationsvisningar

Filmhuset, Stockholm

September 5 - 6

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

Oktober 3-4

Regional träff Skellefteå

Norra Norrland

Oktober 2-4

Filmträff

Hola, Prästmon

November 21-22

Filmhelg: MÄNNISKAN OCH TIDEN

Filmhuset, Stockholm

Nov 28 - 29

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

 

Kalendarium 2014

Datum

Händelse

Plats

22 -23 februari

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

15 - 16 mars

Filmhelg "Människan & tekniken"

Filmhuset, Stockholm

mars

Regional träff

Mellersta Norrland

mars/april

Kurs barn/ungdom

 

12 april

Årsmöte

Filmhuset, Stockholm

11 & 13 april

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

17 - 18 maj

Filmhelg, Film under äppelträdetn

 

11-15 juni

SFF:s informationsvisningar

Filmhuset, Stockholm

September

Styrelsemöte

Filmhuset Stockholm

September

Filmhistorisk resa med Bo och Charlotta Bjelfvenstam

Berlin

September/oktober

Regional träff Karlstad

NV Götaland, Värmland

3-4 oktober

Filmträff

Hola, Prästmon

November

Filmhelg

Filmhuset, Stockholm

November/december

Styrelsemöte

Filmhuset, Stockholm

 

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)