Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

SFF Årsmöte 2017

Den 22 april, 2017, höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 93 personer närvarade, varav 53 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Eva Lindfors (Landskrona Filmstudio), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Stadgarna uppdaterades till att följa dagens praxis
  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades
  • Medlemsavgiften förblev oförändrad
  • Styrelsen fick ny ordinarie ledamot i Jacob Hansson (Eskilstuna) och ny suppleant i Pia Widegren (Motala)
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Desstuom presenterade Filmarkivet.se ett reklamfilmspaket för lokal bokning och det bjöds förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer